2011-12-01

Externa nyheter

Snart 141 gigawatt el från vindkraft

Sammanlagt över 141 gigawatt elektricitet från vindkraftparker till havs har byggts, byggs just nu och kommer att byggas i Europa. Tillräckligt för att försörja 130 miljoner medelstora hushåll inom EU. Detta innebär 35 gånger mer kapacitet än de 4 gigawatt som är byggda idag och skulle utgöra 13,1 procent av Europas totala elektriska produktion.

Läs hela