2015-01-21

Externa nyheter

Snart avgörs miljardprojektet Blekinge Offshore

Blekinge Offshore är ett unikt projekt, en av världens största vindkraftsparker med en installationskostnad på cirka 50 miljarder kronor. Mark- och miljödomstolen, vilka sagt ja till projektets samtliga delar, lämnade i februari 2013 över ärendet till regeringen för det definitiva avgörandet. Regeringens beslut väntas komma tidigt under 2015.

Läs hela