2011-04-25

Externa nyheter

SNF i Kristianstad: Vindkraften gör nytta för miljön

Christer Neideman, Naturskyddsföreningen i Kristianstad, skriver i en replik  till Sivert Göthlin i Kristianstadsbladet den 23/4 att en villaägare med elvärme som förbrukar 20 000 kWh subventionerar vindkraften med mindre än 200 kr/år inte 1 500 kr som Göthlin skriver.

Läs hela