2011-06-17

Externa nyheter

Snurr på energin

Ett miljövänligt sätt att få ner sina energikostnader är att köpa andelar i ett vindkraftverk. I dag har vi cirka 1500 vindkraft som producerar 3 TWh (3 000 000 000 kilowattimmar).

Ett enda vindkraftverk producerar årsförbrukningen för cirka 140 eluppvärmda villor; klimatsmart och utsläppsfritt. Som andelsägare producerar man sin egen vindkraft, vilket innebär att man slipper dyra mellanhänder och får köpa el till ett konkurrenskraftigt pris, någonstans mellan 16 och 20 öre.

Läs hela