2017-01-17

Externa nyheter

Snurrigt om vindkraften? Här är för- och nackdelar

De senaste dagarna har insändarsidorna i Eskilstuna-Kuriren nära nog översvämmats av inlägg som är emot i synnerhet sörmländsk vindkraft och för kärnkraft. För att något balansera debatten vill jag påminna om några av nackdelarna med kärnkraft och några av fördelarna med vindkraft.

Läs mer här