2013-02-01

Externa nyheter

Socialdemokraterna om energipolitiken

Socialdemokraterna menar att energidebatten inte får fastna i kärnkraftsfrågan utan måste bli bredare och handla mer om energieffektivisering. 

Är socialdemokraterna för eller emot det kommunala vetot när det gäller anläggning av vindkraft?

– Vi avvisar ett absolut kommunalt veto mot vindkraftverk. Om ett område utpekas som riksintresse för vindkraft bör regeringen kunna överpröva ett kommunalt veto om det finns särskilda skäl, säger Jennie Nilsson (S) i intervjun.

Läs hela