2021-05-03

Externa nyheter

”Södra Sverige borde skrika efter vindkraft”

Elektrifieringen av Sverige är en av våra viktigaste framtidsfrågor. De flesta bilmärken har redan satt stoppdatum för sina fossildrivna bilar och de nya industrierna är energiintensiva. Vindkraften kommer vara det bästa sättet att tackla den frågan.

Vattenkraften är redan färdigutbyggd. Dessutom finns den mest i norra Sverige och kommer användas i de norrländska industrierna. Solkraften kan förvisso vara ett komplement, men i ett land som Sverige är det osannolikt att den kan konkurrera med andra energislag på stor skala. Hur står sig då högerns favoritsatsning, en utbyggnad av kärnkraften? Oavsett om man är för eller emot tar de decennier att bygga. Det gör dem irrelevanta för snabb elektrifiering.

Läs ledaren i Aftonbladet.