2016-01-11

Externa nyheter

Sök medel inom Nätverket för vindbruk

I dag startar årets utlysning av medel inom Nätverket för vindbruk. Kommuner, regioner, länsstyrelser och ideella organisationer är välkomna att ansöka om stöd. I denna utlysning välkomnar vi i första hand ansökningar som kan främja dialogen kring vindkraftens lokala förankring och ökad lokal nytta.

Läs hela