2012-02-03

Externa nyheter

Sol och vind blir el

Ett tio meter högt torn med en vindsnurra och en solcellsanläggning. Det ska monteras på taket på Martin Koch-gymansiet. Anläggningen ska användas av eleverna i undervisningen men även kunna användas i marknadsföringen av Hedemora som en ekokommun.

Läs hela