2017-06-14

Externa nyheter

Sol och vind har potential att rädda klimatet

Tillväxten i satsningarna på sol- och vindkraft är imponerande snabb, vilket ger anledning till att se en smula hoppfullt på framtiden. Men ska vi lösa klimat- och utsläppsproblemen måste utvecklingen av sol- och vindtekniken gå upp emot tio gånger snabbare än i dag. Och då tar det ändå 50 till 100 år innan världen är fossilfri, skriver Christian Azar.

Läs mer här.