2016-06-22

Externa nyheter

Sol och vindmodul ger el på hustaket

Schweiziska Wind Rail System lanserar ett kombinerat sol- och vindkraftverk speciellt anpassat för montering på byggnader.

Läs mer