2018-08-07

Externa nyheter

Sol, vind och vatten ger negativa priser på el

Under soliga och blåsiga dagar skapar grön energi ett överskott i elnätet. Den stora förloraren: Kol- och gasanläggningar som tack vare negativa priser tvingas att stoppa produktionen.

Mängden elektricitet som produceras av sol- och vindkraft ökar stadigt och det blir allt vanligare att utbudet är större än efterfrågan på elektricitet vissa tider på dygnet.

Det har gjort elpriserna mer volatila och negativa priser allt mer vanliga, på allt fler platser i världen, rapporterar Bloomberg.

Läs mer här.