2018-10-17

Externa nyheter

Solen levererar när den behövs mest

Elpriset i Sverige har den senaste tiden varit högre än på nästan tio år. Elkunder betalar dyrt och energibolagen tjänar mer pengar än på länge. En anledning är att det kommit lite nederbörd och därmed inte kan produceras så mycket vattenkrafts-el i Norden. Men det beror också på att fransk kärnkraft haft sina sämsta år under 2000-talet de senaste två åren. Oplanerat bortfall av 100 TWh fransk kärnkraft, och lite nederbörd i Norden har bidragit till mer koleldning, och att priset på kol och utsläppsrätter och el i Europa stigit.

Vatten i de stora magasinen högt upp i fjällvärlden är värdefullt. När det blåser, och vindkraften producerar 20-30 procent av landets el, sjunker elpriset några öre per kWh, då sparar man vatten där för att istället använda det när priset senare blir högre. Men med mer vatten kvar tack vare vind-elen blir utbudet större och priset lägre också senare.

Sol- och vind-el sänker därmed inte bara priset för elkunderna när solen skiner och vinden blåser. Genom att energin som inte behöver användas kan lagras i vattenkraftens magasin blir elen också billigare när det senare är mörkt och vindstilla.

Det brukar tjatas mycket om att sol och vind inte är användbara förrän det finns billiga batterier att lagra energi i. Det stämmer möjligen i delar av Afrika som saknar elnät. Men det har aldrig varit sant där det finns elnät och andra elverk. Här är all sol och vind-el omedelbart bra för elkunderna.

Läs krönikan här.