2019-11-27

Externa nyheter

Solenergi och vindkraft vinnare i nu studie

Det finns ett flertal vägar som leder till nollutsläpp av koldioxid inom energisektorn, var och en med sin egen potentiella miljöpåverkan. En internationell forskargrupp från Climate Impact Research har nu kvantifierat fördelarna och nackdelarna med tre huvudvägar till nollutsläpp.

Med hjälp av en aldrig tidigare använd kombination av flera modelleringssystem visade forskarna att ett scenario baserat på förnybar solenergi och vindkraft skulle medföra flest fördelar för både människors hälsa och planeten.

Läs artikeln från Vindkraftsnytheter.