2014-10-13

Externa nyheter

Solid Vind har fått klart för fyra vindkraftverk

Solid Vind har fått klartecken till att sätta upp fyra vindkraftverk i Oknebäcks- och Älgerumsområdet. Från början ansökte bolaget om att få sätta upp sex snurror i området som ligger cirka 1,5 kilometer nordväst om Mörkeskogs avfallsanläggning.

Läs hela