2011-04-19

Externa nyheter

SOM: Vindkraft fortfarande näst mest populära energikällan.

Vindkraftens folkliga stöd är fortfarande mycket starkt. Detta visar årets SOM-undersökningen från Göteborgs universitet. Av svenskarna tycker 86 procent att satsningarna på vindkraft ska stärkas ytterligare eller fortsätta på dagens nivå.  Det är endast solenergi som är mer populärt. Enligt undersökningen så är stödet vindkraft ungefär lika stort på landsbygden som i storstadsområdena.

Läs hela rapporten