2018-11-19

Externa nyheter

Spanien förbjuder prospektering av olja och gas

Spaniens regering har presenterat en ny klimatplan som skall antas av parlamentet före juluppehållet. Den innebär att man helt slutar med att dela ut nya licenser för att leta efter olja och gas.

Dessutom blir det ett förbud mot den miljömässigt tveksamma metoden fracking för att utvinna gas och olja. Vidare så stoppas alla nya subventioner för fossila bränslen.

Läs hela nyheten hos Euractiv.