2011-04-29

Externa nyheter

Specialelaster för kablar till vindkraftverk

Teknor Apex har utvecklat två PVC-baserade elaster för användning som kabelmantling till kablar för vindkraftverk. Sådana kablar arbetar i en mycket krävande miljö med såväl höga som låga temperaturer, kontakt med smörjmedel och liknande.

Läs hela