2015-07-03

Externa nyheter

Speciell beläggning ska minska buller

En av de vanligaste invändningarna till nya anläggningar ska vara ljud som alstras av turbinerna. För att råda bot på detta problem har forskare från University of Cambridge utvecklat en beläggning som kan appliceras på turbinblad för att minska ljudet som alstras.

Läs hela