2014-03-20

Externa nyheter

Spektakulära innovationer på projektkurs – LTU

På temat energibesparing fanns också ett projekt som handlade om att effektivisera vindkraftverk i kallt klimat. Vintertid har vindkraftverk problem med att det bildas is på vingarna. Idag tas isen bort genom att vindturbinen stoppas och vingarna värms upp på el. Det resulterar i att upp till 10 procent av den producerade elektriciteten används för avisning.

Läs hela

 

– Vår lösning innebär att en gummiprofil byggs in i vingen och blåses upp med tryckluft. Det gör att isen kan sprängas bort, vilket är mer energieffektivt och minimerar driftstopp.