2012-11-22

Externa nyheter

Spela inte bort chanser med inbillade hot

Några ifrågasätter att vi skulle producera mer vindkraft än vi behöver i vårt land eller rent av i vår region. Samtidigt ser jag ingen, som hyser oro över att vi importerar fossila bränslen och oljeprodukter, som producerats ibland under stor miljöförstöring och risker i andra delar världen. Inte heller att vi förbrukar och släpper ut dess klimatförsämrande avgaser. Ingen jämför heller med hur vi exploaterar och sedan exporterar skogsprodukter, vilket också frestar på våra naturtillgångar i viss utsträckning. Skillnaden är kanske att vi har vant oss vid detta.

Läs hela