2018-02-02

Externa nyheter

SSAB: ”Stål utan kol kräver utbyggnad av elnätet”

Fossilfri stålframställning ställer stora krav på elnätet. I NyTeknik svarar SSAB:s teknikchef på en lång rad frågor om miljardprojektet som ståljätten driver med LKAB och Vattenfall. De tre storbolagen har avslutat en förstudie om möjligheterna att framställa stål med hjälp av vätgas i stället för kol. Poängen är att koldioxidutsläppen från masugnarna helt skulle försvinna. Tanken är att vätgasen ska framställas genom elektrolys av vatten. För det krävs stora mängder el.

Vilka tekniska utmaningar finns för vätgasframställningen?

– Lagringsfrågan är en stor sak som vi kommer att behöva titta närmare på framöver. Hela konceptet bygger på att vätgasen också skulle kunna utgöra en buffert mellan vindkraft och elnätet.

Så att ståltillverkarna kan ta vätgas ur lagret när elpriset är högt, och lagret kan fyllas på med vindel när det blåser mycket?

– Ja, och även att vi tar fram en teknisk lösning. Det innebär att vi öppnar möjligheter för en fortsatt utbyggnad av den förnybara energiproduktionen.

Läs mer här.