2016-03-07

Externa nyheter

SSVAB vill bygga högre vindkraftverk

SSVAB har egentligen redan tillstånd att bygga. Men de har ansökt om att få öka totalhöjden från 172 meter till 220 meter. En sådan förändring innebär en ny beslutsrunda ute i de berörda kommunerna och länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Sollefteå kommun har tillstyrkt ökningen. Ragunda och Strömsund däremot sade nej. Eftersom kommunerna i det fallet har ett slags veto så faller allt.

Läs hela