2017-02-24

Externa nyheter

Ställ rätt fråga om vindtillgång när det är kallt

Frågan ”Hur blåser det när det är kallt” har kommit upp igen. På Second Opinion skriver Mats Olin bland annat att: ”En mycket kall och vindstilla vinterdag, då elpriset kan vara högt, står vindkraftverket still”. På detta svarar Staffan Engström under rubriken ”Det blåser när det är riktigt kallt”. Han hänvisar där till vind- och temperaturmätningar från Östersund. Nästa inlägg är från Mats Olin där han bland annat skriver: ”Men för mig verkar det dock som om det inte alltid blåser när det är riktigt kallt.”. Detta är förstås en nyansering jämför med att vindkraften skulle stå still när det är riktigt kallt. Mats Olin hänvisar även till specifika dagar, och hur mycket vindkraften producerade just då.

Men det gäller att ställa rätt fråga! Frågan är inte ”hur blåser det när det är riktigt kallt” utan ”hur mycket el producerar vindkraften vid hög elförbrukning”. Det kan tyckas vara en petitess, men är dock viktigt.

Läs mer här.