2013-09-26

Externa nyheter

Stamåsen tas i drift – del ett i Norrlands största vindkraftsprojekt

Idag invigs vindparken Stamåsen som är en del av Norrlands största vindkraftsprojekt. Parken består av 26 vindkraftverk som förväntas leverera cirka 200 GWh årligen, vilket motsvarar hushållsel för 39 000 villor eller 96 000 lägenheter. Stamåsen ligger i Strömsunds och Sollefteå kommuner och en miljard kronor har investerats i bygget. Parken drivs av Statkraft SCA Vind AB som ägs till 60 procent av Statkraft och till 40 procent av SCA.

Läs hela