2014-03-05

Externa nyheter

Debatt: Ständiga lagändringar hämmar byggandet

Den mängd lagändringar som nu föreslås när det gäller byggande, gör att regelsystemet blir oöverblickbart. Detta skapar stor osäkerhet för såväl kommuner, byggbolag som berörd allmänhet, skriver flera jurister som jobbar med mark- och miljörätt.

Läs hela