2018-04-27

Externa nyheter

Startpunkten för en ny svensk basindustri

I dag sätts spaden i marken för att påbörja byggnationen av Northvolts forsknings- och utvecklingsanläggning för litiumjonbatterier i Västerås och det är en stor dag för Sverige och Europa, skriver näringsminister Mikael Damberg och Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande Västerås.

……

Den svenska elmixen med en mycket stor andel förnybar el innebär att koldioxidavtrycken för storskalig batteriproduktion kan halveras jämfört med i Asien, där 80 procent av produktionen sker idag. Tillsammans med en framstående verkstads- och kraftindustri och de tillgångar som finns i svensk berggrund finns det därmed goda förutsättningar för en såväl globalt konkurrenskraftig som hållbar produktion av battericeller och batterier i Sverige.

…….

Industrins utveckling och konkurrenskraft är helt avgörande för jobben i hela Sverige och för vår gemensamma välfärd. Idag är vi stolta över att få närvara när flera av svensk industris viktigaste utmaningar adresseras i ett och samma spadtag. En startpunkt för en ny basindustri med global konkurrenskraft.

Läs mer här