2015-10-15

Externa nyheter

Statkraft SCA Vind AB – har landets största vindkraftpark

Statkraft SCA Vind AB har färdigställt Ögonfägnaden vindpark samt första etappen av Björkhöjden. Nu pågår bygget av Björkhöjdens andra etapp. I och med dessa parker, tillsammans med Stamåsen och Mörttjärnberget, har företaget investerat 8.5 miljarder kronor. Den sammanlagda effekten för nämnda parker blir 1.6 TWh.

Läs hela