2017-06-29

Externa nyheter

Statliga jättar går ihop – satsar på fossilfritt stål

De tre statliga jättarna SSAB, LKAB och Vattenfall gör en gemensam satsning på fossilfritt stål. Det förutsätter innovationer och handlar med stor sannolikhet om en miljardinvestering. – Det är ju en ny process för förädlingen av malmen och det finns säkert ett antal utmaningar som kräver innovationer, säger Vattenfalls vd Magnus Hall.

Planen på en fossilfri ståltillverkning som den statliga trion presenterade på onsdagen är en vision som ligger nästan två decennier bort. Först 2035 räknar man med att ha kommersiell produktion i större skala. Till en början satsas 100 miljoner kronor på en förstudie, där staten bidrar med hälften. Därefter ska man under sju år utveckla en helt ny produktionsmodell, som man ännu inte riktigt vet hur den kommer att se ut.

Läs mer här