2012-09-12

Externa nyheter

Steg för steg mot ett hållbart energisystem

Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, invigningstalar i Karlskrona.

Det talade ordet gäller!

  • Vi lever i en avgörande tid. Skulle jordens medeltemperatur stiga med mer än två grader skulle det få dramatiska effekter för vårt samhälle:
  • Vi skulle få längre och fuktigare somrar med mer nederbörd här i Sverige
  • Vi skulle få se tropiska stormar och torka i andra delar av världen
  • Kanske skulle vi kunna få positiva effekter som större skördar, men samtidigt negativa effekter som fler skadeangrepp på våra skogar, ökade vattenflöden och större rasrisker utmed våra vattendrag
  • Helt klart skulle delar av världen oftare drabbas av missväxt och svält, och av nya spridningsvägar för epidemier
  • Vi skulle få se nya flyktingströmmar, geopolitiska spänningar, och en skarpare kamp om sinande naturresurser.

Läs hela