2011-06-14

Externa nyheter

Stena Renewable har tecknat avtal med General Electric om 40 turbiner

Stena Renewable AB har tecknat avtal med General Electric om 40 stycken 2,5 MW turbiner. Verken är planerade till fyra projekt i Laholm, Boxholm och Mjölby kommuner. Målsättningen är att verken ska tas i drift från slutet av 2011 fram till mitten av 2012. Idag har Stena totalt 22 vindkraftverk i Ludvika och Härnösand kommuner.

Läs hela