2015-04-23

Externa nyheter

Stena ska bygga vindkraft vid Fjällberget

Stena köper tillståndet för ytterligare tre vindkraftverk vid Fjällberget av Prästlönetillgångar i Västerås stift. Överlåtelseavtalet innebär att Stena tar över det lagakraftvunna miljötillståndet för tre vindkraftverk vid Fjällberget. Området ligger intill Stenas befintliga 17 vindkraftverk.

Läs hela