2017-08-07

Externa nyheter

Stenger & Ibsen skall bygga en av Sveriges största vindkraftparker

Stenger & Ibsen Construction Sverige AB (SIC) med säte i Örnsköldsvik har erhållit den största ordern hittills i företagets historia. Ordern omfattar byggande av all infrastruktur i vad som kommer att bli en av Sveriges största, landbaserade vindkraftparker.

Läs mer här