2019-10-29

Externa nyheter

Stiltje för landbaserad vindkraft hotar tyskt förnybarhetsmål

Trots att andelen förnybar energi i den tyska energimixen ökar kraftigt riskerar landet att missa sitt förnybarhetsmål till år 2030.  Anledningen är att utbyggnaden av landbaserad vindkraft nästan kommit av sig helt (…)

Enligt vissa prognoser skulle utbyggnaden behöva ligga på 4700 MW per år för att Tyskland ska kunna nå sitt mål om en förnybarhetsandel på 65 procent till år 2030. Vindkraft har länge varit en grundkomponent i den tyska energiomställningen, men bantade stödsystem i kombination med utdragna tillståndsprocesser och kapacitetsbrist i elnäten gör att utbyggnaden bromsat in rejält.

Läs artikeln från Energimarknaden.