2014-03-21

Externa nyheter

Stöd till energismart projekt för vindkraft på fartyg

Vid dagens möte tog regionutvecklingsnämnden beslut om totalt drygt 20 miljoner kronor till utvecklingssatsningar i Västra Götaland. En av satsningarna är ett Chalmersprojekt för att vidareutveckla tekniken kring vindkraftverk på fartyg. Nämnden beslutade även om stöd till såväl åtgärder för bättre service på landsbygden, som till ett nordiskt samarbete kring entreprenörskap.

Läs hela