2018-11-07

Externa nyheter

Stöd till tre forskningsprojekt som kan underlätta planering av vindkraft

Energimyndigheten gör en bred satsning på forskning om planering och vindkraft. Totalt får tre projekt dela på tolv miljoner kronor. Projekten ska förbättra förutsättningarna att i planeringen göra avvägningar mellan olika intressen för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraften.

För att klara Sveriges mål om ett förnybart elsystem är det nödvändigt att hitta bra lokaliseringar för vindkraft. Fram till år 2045 behövs mellan 80 och 120 TWh ny förnybar elproduktion, och mycket kommer att utgöras av vindkraft.

– Den här forskningen kan också bli ett värdefullt bidrag till den kommande strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad som Energimyndigheten tar fram tillsammans med Naturvårdsverket, säger Annika Nilsson, som leder uppdraget från Energimyndighetens sida.

Läs mer här.