2021-05-25

Externa nyheter

Stödtjänster en möjliggörare för förnybar elproduktion

För att möjliggöra omställningen av kraftsystemet, och en ökad anslutning av förnybar elproduktion så som vindkraft, utvecklar Svenska kraftnät portföljen av stödtjänster. Utvecklingen av marknaderna för stödtjänster och ett ökat antal leverantörer spelar en stor roll i att upprätthålla driftsäkerheten i kraftsystemet även i framtiden.

Läs pressmeddelandet från SVK