2020-10-22

Externa nyheter

Stopp för ny vind- och solkraft i värmländska elnätet

Ellevio tvingas nu säga nej till all ny storskalig elproduktion i Värmland. Det är följden av ett besked från stamnätsägaren Svenska kraftnät.

Kapacitetsbrist i elnäten har fram till idag framför allt varit ett problem i våra storstadsregioner. Elnäten har inte hunnit med att byggas ut i samma takt som samhället i övrigt, framför allt det nationella stamnätet. Men, nu har samma problematik nått även Värmland. Fast den här gången handlar det inte om att elanvändningen ökar – utan i stället elproduktionen. I början av juli fick Ellevio besked från stamnätsägaren Svenska kraftnät att det inte går att koppla in mer elproduktion till stamnätet i Värmland. Stamnätet har nått sin maxkapacitet, och förstärkningar kommer inte kunna vara på plats förrän tidigast 2030, enligt Svenska kraftnät. Sedan dess har ett arbete pågått för att förstå hur situationen påverkar kunder och regionen och sedan kontakta dem som berörs.

Läs nyheten från Ellevio.