2019-10-25

Externa nyheter

Stopp med elcertifikat för landbaserad vindkraft

Sverige bör stänga stödsystemet för landbaserad vindkraft vid samma tidpunkt som grannlandet Norge, menar  branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Läs artikeln från Windpower Monthly.