2021-06-21

Externa nyheter

Stoppdatum för elcertifikatsystemet flyttas inte fram

Det blir ingen senareläggning av datum för stängning av elcertifikatsystemet i Sverige meddelar Infrastrukturdepartementet idag. Det innebär att elcertifikatsystemet avslutas 2035 och stängs för produktionsanläggningar som tas i drift efter utgången av 2021.

Läs artikeln på aktuellenergi.se