2015-12-18

Externa nyheter

Stor andel väderberoende produktion kräver gemensam nordisk anpassning

När Sverige och Norden ställer om till ett elsystem baserat på en allt större andel förnybar, väderberoende elproduktion krävs omfattande anpassningar. Det konstaterar Svenska kraftnät i en ny slutrapport.

Läs hela

Svenska kraftnäts rapport