2013-08-12

Externa nyheter

Stor efterfrågan på mer vindkraft

Nybro kommun har fått så många förfrågningar om vindkraftsutbyggnad att det nu måste göras en vindbruksplan över kommunen. I Stengårdsholma och Villköl finns i dag driftsatta vindkraftsparker. Nästa exploatering kan bli Gårdsryd där Eolus Vind fått tillstånd för 13 vindkraftverk.

Läs hela

Men det finns också ytterligare förfrågningar från vindbolag som tittat närmare på vissa områden i kommunen.