2017-02-06

Externa nyheter

Stor enighet om mycket

För att minimera vår klimatpåverkan och bli den globala förebild världen behöver, bör vi utgå ifrån de delar av klimatområdet där det redan finns en bred samsyn. Det är erfarenheten av banbrytande klimatarbete som Norges elbilsboom eller Danmarks vindkraftssatsning, båda resultat av samarbeten långt över parti- och blockgränserna.

Sammantaget: Den lokala omställningen till ett klimatsmartare Sverige behöver ta fart, och det kan ske i brett samförstånd – om vi börjar med de centrala områden där vi har samsyn!

Läs mer här