2011-11-29

Externa nyheter

Stor ökning av vindkraft till år 2020

Europeiksa miljörådet skriver i en ny rapport att mellan 2010 och 2020 kommer kapaciteten från Europas vindkraft från offshoreparker att öka sjuttonfalt. Rapporten är baserad på detaljer i utbyggnadsplaner från samtliga av Europas 27 medlemsländer. Den berättar även att kapaciteten från vindkraftverk på land kommer att fördubblas och solanläggningarnas kapacitet kommer bli 11 gånger så stor.

Läs hela