2020-06-11

Externa nyheter

Stor potential för vindkraft till havs

Vindkraft till havs kan stå för över en femtedel av Sveriges elbehov enligt Havs- och vattenmyndighetens havsplaner. Försvaret är positivt till planerna, medan Svensk Vindenergi hade velat se fler utpekade områden för vindkraften.

Läs artikeln i Tidningen Energi.