2015-09-08

Externa nyheter

Stor satsning ökar kunskapen om vindkraftsljud

Två nya projekt inom forskningsprogrammet Vindval ska öka kunskapen om hur människor upplever ljud från vindkraftverk. Totalt omfattar Energimyndighetens satsning närmare sex miljoner kronor. Resultaten från de nya studierna kommer att ge säkrare modeller för att beräkna ljudets utbredning kopplat till kunskap om hur ljudet upplevs av människor.

Läs hela