2013-10-25

Externa nyheter

Stor vindkraftspark väster om Skillingaryd och Vaggeryd år 2018

Projektet är i miljardklassen och kallas Vaggeryds Vindbrukspark och beräknas omfatta ett 30-tal vindkraftverk mellan Ljungberg i syd och Uddebo i norr.  I veckan HS Kraft AB och Havgul clean energy AS tillsammans med ett stort antal markägare väster om Skillingaryd och Vaggeryd genomfört så kallade dialogmöten med syfte att i ett tidigt skede diskutera ambitioner och förutsättningar för Vaggeryds Vindbrukspark