2016-05-25

Externa nyheter

Stor vindkraftsutbyggnad i Västernorrlands län under 2015

Vindkraften fortsatte att byggas ut under 2015 trots många prognoser om inbromsning. Förra året installerades 743 MW vindkraft i Sverige, till största delen handlar det om stora turbiner. Mer än hälften, 404 MW, installerades i Västernorrlands län.

Läs mer