2013-03-05

Externa nyheter

Stora Enso och Boliden väljer investera i Finland

Den elintensiva industrin som gått samman inom bolaget VindIn bromsar sina planer på miljardinvesteringar i vindkraft i Sverige. Det betyder att hälften av Stora Ensos och Bolidens vindkraftsinvesteingar hamnar i Finland eftersom stöden är bättre där.

Läs hela