2020-12-17

Externa nyheter

Stora förändringar av kraftsystemet bidrar till större variationer i elpriset

Under den närmaste femårsperioden kommer elpriset att variera mer än hittills. Både över tid och inom landet. Men det genomsnittliga elpriset förväntas bli lägre. Det spår Svenska kraftnät i ny rapport för åren 2021-2025.

Läs pressmeddelandet från Svk